Menu Sluiten

Versie 26-11-2019

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:  Pot tweewielers vofte Haaksbergen (hierna: “va”).

Pot tweewielers vof
Blankenburg 9
7481 DX  Haaksbergen

info@pottweewielers.nl
tel: 053 572 21 98

Persoonsgegevens: rechtsgronden en doeleinden van de verwerking

POT TWEEWIELERS VOF verzamelt persoonsgegevens op basis van deze rechtsgronden: op basis van een overeenkomst (aankoop) of uw toestemming.
Uw persoonsgegeven kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden. Hieronder vindt u per rechtsgrond de gegevens die we verzamelen en het doel waarvoor ze gebruikt worden.

Webshop aankoop zonder registratie/account:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Webshop aankoop met registratie/account:

 • Naam (voorletters, voornaam, achternaam)
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
U kunt uw gegevens zelf aanpassen in uw online account indien u zich heeft geregistreerd.

Aanmelding e-mail nieuwsbrief:

Via de website kunt u zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief.
Wij verzamelen hiervoor deze persoonsgegevens:

 • e-mailadres

U kunt u altijd via de link onderin de nieuwsbrief uitschrijven voor deze mailings.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van POT TWEEWIELERS VOF, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien POT TWEEWIELERS VOF failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van POT TWEEWIELERS VOF geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

POT TWEEWIELERS VOF zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat POT TWEEWIELERS VOF  uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

POT TWEEWIELERS VOF zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat POT TWEEWIELERS VOF uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. POT TWEEWIELERS VOF zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de POT TWEEWIELERS VOF en u.

Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan POT TWEEWIELERS VOF. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot beperking of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren:

Pot tweewielers vof
Blankenburg 9
7481 DX  Haaksbergen
info@pottweewielers.nl
tel: 053 572 21 98

Indien u meent dat uw rechten worden geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan POT TWEEWIELERS VOF aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Vragen

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, per e-mail naar info@pottweewielers.nl, per post naar Pot tweewielers vof, Blankenburg 9, 7481 DX  Haaksbergen.

Cookieverklaring

Cookieverklaring Pot tweewielers vof

Versie 26-11-2019

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door een browser op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website. Een voorbeeld hiervan is een sessie-cookie dat door ons gebruikt wordt om na te kunnen gaan welke pagina’s iemand bezoekt. In een sessie-cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De informatie in een sessie-cookie wordt verwijderd nadat u de Pot tweewielers vof website verlaat.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies van Google Analytics om uw bezoekgedrag te kunnen meten. Dit helpt ons onze website te optimaliseren.

Ons doel is om bezoekers van onze websites te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij onze sites zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze websites, maar ook via de advertenties die worden getoond op andere websites. Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden. De informatie over je huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Deze cookies maken het mogelijk dat:
1. de websites je bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses
2. er kan worden nagegaan of je op een advertentie hebt geklikt
3. er informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites
4. er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen
5. er op basis van jouw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Hier hebben wij geen invloed op.

Welke cookies worden door ons gebruikt?

Zie hieronder voor een lijst met de cookies, welke gegevens er worden verzameld en hoe lang ze worden gebruikt.

 • Functionele cookies. 
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op Pottweewielers.nlgebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en contact op te kunnen nemen over het verloop van bestellingen en reserveringen.
 • Google Analytics cookies.
  Via Google Analytics worden gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Google Analytics
Om onze website voortdurend te kunnen verbeteren wordt via pottweewielers.nl een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics dienst. Pottweewielers.nl gebruikt deze dienst om gegevens bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht door de Amerikaanse of Nederlandse overheid, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Pottweewielers.nl heeft hier geen invloed op. Voor de verwerking van de verzamelde gegevens is een amendement gegevensverwerking getekend met Google waarop de Europese Databeschermingsrichtlijn van toepassing is. Google is niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Met ingang van 1 maart 2012 geldt voor Google Analytics het volgende privacy beleid.

Indien u alle gegevensverwerking door Google Analytics wilt blokkeren, dan kan dit via een browserplugin ingesteld worden. Voor website-eigenaren betekent dit echter dat zij minder of geen zicht meer hebben in het bezoek op hun site die zij voor u maken. Hoewel wij uw keuze voor privacy respecteren willen we u toch vragen dit in uw besluit zorgvuldig mee te laten wegen.

Toestemming

Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 m.b.t. de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen de cookies die door Pottweewielers.nl gebruikt worden niet onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om het cookiebeleid toe te staan of te weigeren.

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals embedded presentaties van bijvoorbeeld SlideShare of Share knoppen van Facebook, Twitter en YouTube, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft Pottweewielers.nl verder geen invloed op.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om cookies te aanvaarden. Indien u geen cookies wenst dan gelieve de site pottweewielers.nl te verlaten

In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer). Ook zijn er tools als Ghostery om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren